*דואר אלקטרוני או טלפון שדות חובה
כניסה לאזור האישי
עמוד הבית אודות בנק חברתי למה להצטרף איך להצטרף חדשות צור קשר Русский
 
תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל

אגודת `אירוס` (אגש"ח) מקימה בימים אלו את הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל. פעילות האגודה מתבצעת בהתאם להנחיות בנק ישראל והפיקוח על הבנקים, ובכלל זה גם תהליך הרישוי וההקמה שלה.
אנו מביאים כאן את תקציר התהליך לרישוי ולהקמת אגודות בנקאיות בישראל, מתוך המסמך הרשמי של בנק ישראל.

רקע כללי:

`אגודה בנקאית` תוגדר כך כאשר מדובר בהתאגדות פיננסית שיתופית אשר נשלטת על ידי חבריה ונמצאת בבעלותם, ושאינה פועלת למטרות רווח. במסגרת זו, רשאית האגודה להציע לחבריה אפיקי חיסכון, הלוואות שונות, מוצרי אשראי פשוטים ושירותים בנקאיים בסיסיים.

אגודה שיתופית שתזכה ברישיון תוכל להשתמש בתשתיות המערכת הבנקאית הישראלית, ותידרש לעמוד בסטנדרטים בנקאיים מקצועיים - הן מבחינת הממשל התאגידי, הן מבחינת נושאי התפקידים, הן מבחינת הבקרה הפנימית והן מבחינת התנהלות מחלקת ראיית החשבון של האגודה.

אגודה בנקאית תפעל לפי עקרונות שיתופיים שונים, וביניהם:

  • כל חבר באגודה יחזיק במניית חברוּת אחת בלבד, שתונפק על ידי האגודה
  • האגודה יכולה לקבוע שהנפקת המניה תיעשה כנגד תרומה מצדו להון האגודה
  • החלטות האגודה יתקבלו בשיטה דמוקרטית
  • האגודה תספק שירותים לחבריה בלבד
  • לא תתאפשר הפיכת האגודה לבנק מסחרי
  • במקרה של פירוק האגודה, יתרת נכסיה לא יועברו לחברי האגודה אלא יופנו למטרות קואופרטיביותהקמת בנק המניב תשואה למשקיעים לא יתאים למתווה האגודה, אך במסגרת תהליך מבוקר ומפוקח שיתקדם בהדרגה, תוכל האגודה להגיש בעתיד בקשה לקבלת רישיון `בנק`, מה שיאפשר לה גם להרחיב את פעילותה. בכל מקרה, בנק כזה יהיה בנק קואופרטיבי.

אגודה בנקאית אמורה לשלב, לצד השירותים הבנקאיים הקלאסיים, גם פעולות לחינוך פיננסי, חינוך לניהול נכון ויעיל של משק הבית וחינוך לעמידה בהתחייבויות פיננסיות. על האגודה לדאוג שחבריה יבינו את מהותם של המוצרים הפיננסיים במלואה.

שלבי התהליך:

  1. בדיקת היתכנות המיזם (שלב מקדמי): שלב המתרכז בעיקר בדיונים כלליים על הקמת האגודה. במהלך השלב הזה ייפגשו אנשי האגודה עם אנשי הפיקוח על הבנקים ויגישו להם מסמך ובו ההצעה להקמת האגודה. בתום הפגישה יחליט המפקח על הבנקים אם לאשר את תחילת התהליך
  2. הגשת תכניות האגודה המפורטות (שלב א`): שלב שבו יוגשו התוכניות המפורטות להקמת האגודה הבנקאית, כולל אישור מינוי דירקטורים ומנהלים בכירים לאגודה, וקבלת אישור מותנה להקמתה
  3. היערכות בפועל להקמת האגודה (שלב ב`): שלב זה כולל פעולות מעשיות להקמת האגודה, ובהן גיוס כוח אדם, גיוס הון, הטמעת מדיניות ונהלים ועוד. לאחר השלמת ההיערכות תתבצע `ביקורת טרום פתיחה` מטעם הפיקוח על הבנקים
  4. מתן רישיון להפעלת האגודה (שלב ג`): לאחר אישורו של הפיקוח על הבנקים יינתן הרישיון להפעלת האגודה השיתופית בישראלבמסמך `תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל` אשר גובש בידי בנק ישראל, ניתן למצוא פירוט נרחב ומקיף על כל השלבים שצוינו כאן ועל הדרישות הנכללות בהם, וכן נספחים חשובים אשר מלמדים עוד על התהליך כולו.
להערכת אנשי בנק ישראל, התהליך כולו אמור להימשך כ-24 חודשים, החל ברגע שבו נפתח השלב המקדמי ועד לקבלת הרישיון בפועל. במסמך המלא תוכלו למצוא פירוט נרחב גם בעניין זה.

 
 
עמוד הבית אודות בנק חברתי למה להצטרף איך להצטרף חדשות ועדכונים צור קשר חברי הקואופרטיב תנאי שימוש תנאים ותקנות
 
כל הזכויות שמורות 2015© אירוס אגש"ח בע"מ. האתר נבנה ע"י FREEBRUSH.NET   בניית אתרים
 
 
 
כניסה לאזור האישי
עמוד הבית אודות בנק חברתי למה להצטרף איך להצטרף חדשות צור קשר Русский